Svenska English Deutsch
- BMW - M3 E36 S50 B30-B32 - Slutväxel 188-210

Slutväxel 188-210

Drevsats 188 i följande utväxlingar:        

5,44

5,28

5,13

5,00

4,88

4,75

4,68

4,56

4,44

4,36

4,27

4,18

4,10

Drevsats 210 i följande utväxlingar:

3,64

3,85

3,90

4,10

4,45

4,75

5,0

5,28

5,44